simple website creator

Imate pitanje za nas?

098 98 22 222

Radno vrijeme

pon. – pet. od 9 do 17 sati

Email kontakt:

kresimir.runac@gmail.com

Zašto je RIP4YOU idealan izbor?

1

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Pružanje financijskih informacija našim klijentima na vrijeme i na točan način je obveza za koju smatramo da ne može biti ugrožena. Smisleni, dobro organizirani financijski zapisi osiguravaju da će vaše poslovanje biti učinkovitije.

2

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Smišljeni, dobro organizirani financijski zapisi osiguravaju da će vaše poslovanje biti svakodnevno učinkovitije i temelj uspješnog poslovanja. Naše kvalificirano osoblje može vam pomoći u svakodnevnim zadacima vezanim uz učinkovito knjigovodstvo.

3

POREZNE USLUGE

Porezno planiranje je bitan element procesa pripreme poreza. Čineći porezno planiranje dijelom vaše cjelokupne poslovne strategije, možete iskoristiti naše iskustvo i pristup najnovijim novostima u poreznim zakonima kako bi smanjili svoje sadašnje i buduće porezne obveze.

4

KONZULTANTSKE USLUGE

Često si naši klijenti ne mogu priuštiti trošak redovitog financijskog ili poslovnog direktora, ali još uvijek mogu imati koristi od vodstva i stručnosti iskusnog financijskog stručnjaka. Možemo pomoći vašem poslovanju.

RIP4YOU je tvrtka koje pruža usluge računovodstva te računovodstvenog i poreznog savjetovanja za mala i srednja poduzeća, obrte i neprofitne ustanove. Već osam godina poslujemo sa klijentima iz cijele Hrvatske.

U našoj poslovnoj politici klijent nam je na prvom mjestu i upravo zbog toga svima s kojima imamo ugovor o računovodstvenim uslugama nudimo: 

• Neograničeno računovodstveno i porezno savjetovanje

• Odgovor na upite u roku 24 sata ili ranije  

• Na području Zagrebačke županije organizirano je prikupljanje dokumentacije do dva puta mjesečno  

• Mogućnost pristupa knjigovodstvenom programu 24 sata dnevno putem interneta. Izrada poslovne dokumentacije u aplikaciji, izrada računa, ponuda, otpremnica i drugo

• Mogućnost digitalnog čuvanja dokumentacije i pristupa dokumentaciji 24/7  

 • Podrška za SEPA naloge (pojednostavljena izrada naloga za plaćanje dobavljača, poreza, doprinosa i isplata plaća)  

• Slanje računa i druge dokumentacije direktno iz računovodstvenog programa putem maila 

Mobirise

Računovodstvene usluge

Uredno i ažurno vođenje poslovnih knjiga ili obavljanje parcijalnih knjigovodstveno – računovodstvenih poslova, uz pravovremeno obavještavanje o svim važnim zakonskim promjenama.

Mobirise

Usluge poreznog i financijskog savjetovanja

Naš tim klijentima nudi i pružanje savjetodavnih usluga iz područja računovodstva, financija i poreza te davanje uputa za optimalna rješenja u pojedinim slučajevima.

RAČUNOVOSTVO I KNJIGOVODSTVO

Usluge računovodstva i vođenja poslovnih knjiga

RIP4YOU-računovodstvo, financije i porezi-za Vas

Pružanje financijskih informacija našim klijentima na vrijeme i na točan način je obveza za koju smatramo da ne može biti ugrožena. Smisleni, dobro organizirani financijski zapisi osiguravaju da će vaše poslovanje biti učinkovitije. Naša tvrtka pruža cijeli niz računovodstvenih usluga.
• vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija poduzeća : dnevnik, glavna knjiga, kunsko i devizno poslovanje, knjige ulaznih i izlaznih računa
• Ustrojavanje i vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija obrtnika: knjiga primitaka i izdataka, knjige ulaznih i izlaznih računa, knjige tražbina i obveza
• Ustrojavanje i vođenje evidencija: dugotrajne imovine, materijalno i robno knjigovodstvo, salda konti dobavljača i kupaca, analitike plaća radnika i porezne kartice radnika, nadzorne knjige uvoza i izvoza i sve druge propisane evidencije

Knjigovodstveni poslovi

• Glavna knjiga i priprema financijskih izvještaja
• Knjigovodstvo (mjesečno / tromjesečno / godišnje)
• Postavljanje računovodstvenog sustava za nove tvrtke
• Obračun plaća
• Priprema za povrat poreza na poslovanje 

Računovodstveni poslovi

• Obračun PDV-a
• Obračun amortizacije
• Obračuni plaća i naknada radnika, uz sastavljanje svih propisanih izvještaja
• Obračun naknada prijevoza na posao, putnih naloga, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih nadoknada troškova radnicima
• Obračun ugovora o djelu, autorskih honorara i ostalih drugih dohodaka
• Obračun proizvodnje kod proizvodnih poduzeća 

Sastavljanje izvještaja

• Tromjesečni financijski izvještaji
• Godišnji financijski izvještaji
• Popunjavanje obrazaca i pripremanje ostalih dokumenata zahtijevanih od strane banaka u svezi kredita
• Izrada posebnih izvještaja prema potrebama klijenata 

Izrada poreznih prijava

• Priprema i izrada propisanih poreznih evidencija, obračuna, temeljnih financijskih izvještaja i godišnjih poreznih prijava
• Pravodobno informiranje klijenata o promjenama koje se odnose na specifičnosti njegova poslovanja 

POREZNO SAVJETOVANJE

Iskoristite naše iskustvo kako bi smanjili svoje porezne obveze.

Mobirise

Savjetodavne usluge

Naš tim klijentima nudi i pružanje savjetodavnih usluga iz područja računovodstva, financija i poreza te davanje uputa za optimalna rješenja u pojedinim slučajevima. Pružanjem ove vrste usluge nastojimo naše klijente uputiti na eventualne promjene u računovodstvenim, poreznim ili drugim propisima sve u cilju donošenja ispravnih poslovnih odluka, optimizaciji porezne obveze i sastavljanja istinitih i fer financijskih izvještaja.

RIP4YOU-porezno savjetovanje i analize

1

Analize

• analize likvidnosti i solventnosti
• analize kupaca i dobavljača
• bilanca stanja na zadani dan
• stanje dobitka na određeni dan
• mjesečno/tromjesečno izvješće o stanju tvrtke

2

Porezno planiranje

Porezno planiranje je bitan element procesa pripreme poreza. Čineći porezno planiranje dijelom vaše cjelokupne poslovne strategije, možete iskoristiti naše iskustvo i pristup najnovijim novostima u poreznim zakonima kako bi smanjili svoje sadašnje i buduće porezne obveze.

KONZULTANTSKE USLUGE

RIP4YOU - konzultantske usluge

Konzultantske usluge

Često si naši klijenti ne mogu priuštiti trošak redovitog financijskog direktora ili poslovnog direktora, ali još uvijek mogu imati koristi od vodstva i stručnosti iskusnog financijskog stručnjaka.
Možemo prilagoditi svoju ulogu tako da odgovara potrebama vašeg poslovanja. Pomoći tvrtkama da postanu učinkovitije i poboljšaju proces financijskog izvješćivanja za nas je prioritet!

Poslovno savjetovanje i savjetodavne usluge za upravljanje

Našu vrijednost ocjenjujemo osobnim i poslovnim uspjesima naših klijenata. Možemo vam pomoći u prepoznavanju područja koja negativno utječu na profitabilnost i rast te razvijaju rješenja koja su praktična i tehnički ispravna. Osim djelovanja kao sondiranja za upravljanje, nudimo sveobuhvatne, fleksibilne strategije koje se bave pitanjima koja utječu na vaše poslovanje.

Čak i najkvalificiraniji menadžeri mogu imati koristi od kompetentne, objektivne povratne informacije. Možemo pomoći menadžerskom timu vaše tvrtke u razvoju dugoročnih ciljeva i specifičnih strategija koje će olakšati budući rast i uspjeh vašeg poslovanja.

Od samog početka poslovanja tvrtke vodili smo brigu o ulaganju u informatičku opremu i programe koji nam svojim karakteristikama omogućavaju brzu obradu knjigovodstveno-računovodstvenih podataka te izradu cijele palete izvještaja koja će Vam pomoći u poslovanju i donošenju poslovnih odluka.  

O rokovima, kontaktu s Poreznom upravom, Finom, bankama te Vašim ostalim obavezama brinuti ćemo se mi, kako biste Vi sve svoje vrijeme mogli posvetiti svome poslu.

Želite li analizu Vaše likvidnosti i solventnosti, stanje kupaca i dobavljača na određeni dan, bilancu stanja, stanje dobitka na određeni dan, mjesečno/tromjesečno izvješće o stanju tvrtke/obrta; sve to i mnogo više samo je jedan e-mail udaljeno od Vas…

Obratite nam se s povjerenjem,

Krešimir Runac, dipl. oecc

KONTAKTIRAJTE NAS

Jednostavno popunite donja polja i tu smo za Vas